KWSE/ APNN ОЛОН УЛСЫН “YOUNG WOMEN SCIENTIST CAMP & SMART SISTER WORKSHOP”

2020-11-15 11:55 / Оруулсан: Admin

БНСУ-ын эмэгтэй эрдэмтэд, инженерүүдийн холбоо нь  залуу эмэгтэй эрдэмтдийн олон улсын чуулга уулзалтыг 2013 оноос хойг зохион байгуулж байна. Энэ чуулга уулзалт нь судалгааны ажлаа хэлэлцүүлэх, улс орнуудын зан заншил уламжлал соёлтой танилцах,  улс орнуудын шилдэг эрдэмтдээс туршлага судлах, залуу судлаачид хоорондоо танилцаж танилын хүрээгээ өргөтгөх, харилцан туршлага солилцох гол зорилготой. Олон улсын эмэгтэй эрдэмтэд инженерүүдийн нэгдсэн байгууллагын гишүүн орнуудын залуу судлаачдын  зочид буудал, хоол, хотын доторх тээвэр, чуулга уулзалттай холбогдон гарах бусад зардлыг БНСУ-ын эмэгтэй эрдэмтэд, инженерүүдийн холбооноос бүрэн даах тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. 

 

Монголын эмэгтэй эрдэмтэд инженерүүдийн холбооны жил бүр залуу эмэгтэй судлаачдын хурлыг зохион байгуулдаг ба энэ хурлаас шалгарсан хоёр эмэгтэй судлаачдыг БНСУ-д зохиогддог залуу эмэгтэй эрдэмтдийн олон улсын чуулга уулзалтад 2014 оноос эхлэн оролцуулсаар байна.  

БНСУ-д зохиогддог залуу эмэгтэй эрдэмтдийн олон улсын чуулга уулзалтад оролцсон залуу судлаачид нь Монголын эмэгтэй эрдэмтэд инженерүүдийн холбооны залгамж халаа болж удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцдог.

Цааш унших

the International Training Workshop on Fully Mechanized Coal Mining Technology

2020-11-14 13:26 / Оруулсан: Admin

БНХАУ-ын Шинжлэх Ухаан Технологийн Яам, Хятадын Үндэсний Нүүрсний Корпораци болон Хятадын Далай Чанд дахь Нүүрс Боловсруулалт ХК нь “Бүрэн Механикжсан нүүрсний уурхайн технологи” олон улсын 20 хоногийн сургалтыг зохион байгуулахад Монгол талаас дэмжин оролцов. 
Цааш унших