Гишүүд

Монголын эмэгтэй инженерүүд, технологичид, эрдэмтэд, математикчид төрийн бус байгууллагын гишүүд