2020 KWSE/ APNN INTERNATIONAL “YOUNG WOMEN SCIENTIST CAMP & SMART SISTER WORKSHOP” ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙ ЭРДЭМТДИЙН ОЛОН УЛСЫН ЧУУЛГА

2020-11-14 13:08 / Оруулсан: Admin

2020 KWSE/ APNN INTERNATIONAL“YOUNG WOMEN SCIENTIST CAMP & SMART SISTER WORKSHOP”  ЗАЛУУ ЭМЭГТЭЙ ЭРДЭМТДИЙН ОЛОН УЛСЫН ЧУУЛГАН