2024 оны OWSD-Elsevier Foundation тэтгэлэгт хөтөлбөр

2023-08-26 00:20 / Оруулсан: Admin

Залуу эмэгтэй эрдэмтдэд зориулсан 2024 оны OWSD-Elsevier Foundation тэтгэлэгт хөтөлбөргт ус, ариун цэврийн байгууламж, түүний эрүүл ахуй, аюулгүй байдал чиглэлээр болон бусад тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалснаас хойш 10 хүртэл жил болж байгаа залуу эмэгтэй эрдэмтдийг энэ тэтгэлэгт материалаа илгээхийг хүсье. 

Дэлгэрэгүй мэдээллийн дараах холбоосоос авна уу:


https://owsd.net/call-applications-2024-owsd-elsevier-foundation-awards