Төлөвлөгөө

 "МЭИТМЭ" ГҮТББ-ЫН 2015-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

I. ХУРАЛ, УУЛЗАЛТ, ТЭМДЭГЛЭЛТ АЖИЛЛАГАА

 

№  

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА                 

 

ХУГАЦАА   

 

ХАРИУЦАХ ГИШҮҮН      

 

САНХҮҮЖИЛТ            

 

1.1 Бүх гишүүдийн хурал XI/14 Ч.Ундрам МЭИТИЭ, Гишүүд үнэгүй
1.2 Шинэ жилийн цэнгүүн XII/22 Ж.Туяацэцэг, Б.Энхмаа Оролцох гишүүдээс
1.3

Залуу эмэгтэй эрдэмтэдийн

манлайллыг төлөвшүүлэх      

сургалт семинар

VI сард П.Ариунболор МЭИТМЭ 

 

II. ОЛОН УЛСЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

№  

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

ХУГАЦАА 

 

ХАРИУЦАХ ГИШҮҮН 

 

САНХҮҮЖИЛТ

 

2.1

Ази номхон далайн бүсийн

чуулга уулзалт (Шинэ Зеланд)

IV сард   оролцох гишүүдээс
         

 III. СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

№        

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА                         

 

ХУГАЦАА                  

 

ХАРИУЦАХ ГИШҮҮН               

 

САНХҮҮЖИЛТ            

 

3.1 

Mendeley ашиглан судалгааны    ажлыг гүйцэтгэх

 

2015.12.11

 

П.Ариунболор 

 

Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

3.2 

CDIO чадамжид суурилсан      мэдлэг

 

2016.1 сард

 

Т.Амаржаргалан 

 

 Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

3.3 

Бизнес төлөвлөгөө     боловсруулах арга зүй

 

2016.3 сард

 

Ч.Ундрам 

 

 Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

3.4 

 Зохистой хооллолт

 

2016.4 сард 

 

Ж.Туяацэцэг 

 

 Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

3.5 

 Мэргэжлийн англи хэлийг төгс эзэмшихүй

 

2016.5 сард 

 

Д.Оюун 

 

 Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

3.6 

Эрүүлжихүй 

 

2016.6 сард 

 

Б.Энхмаа 

 

Сургалтанд хамрагдах хүмүүс, Гишүүд-10000, Бусад-20000 

 

         
         

 

Холбоосууд

Facebook

Twitter