Төслүүд

Төслийн нэр: Бүтээлч Монгол эмэгтэй дэлхийн тавцанд

Төслийн зорилго: Үндэсний үйлдвэрийн Монгол брэнд бий болгох

Гүйцэтгэх ажил:
  • Гар урлал болон ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, арьс шир, эсгий эдлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувь хүн, албан байгууллагатай холбоо тогтоох,
  • Тухайн чиглэлээр бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, вэб сайт ажиллуулах,  үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах,
  • Эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах сургалт явуулах,
  • Нийгэмд эзлэх байр суурийг дээшлүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөрийг аймаг хотын засаг даргын тамгын Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэсүүд, Хөдөлмөрийн хэлтэсүүдтэй хамтран зохион байгуулах.
Гарах үр дүн
  • Тогтвортой ажлын байрыг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь сайжруулна.
 

 

Холбоосууд

Facebook

Twitter